9/7/2020 19:02 
 Meno:  Heslo:  
 | [Registruj]

Napíšte nám:


e-mail:

Všeobecné informácie o časopise:

Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia
- je odborný časopis v oblasti plynárenstva, vykurovania,
vodoinštalácií a klimatizačných zariadení

Vydáva: V.O.Č. Slovakia s.r.o.
Periodicita: Dvojmesačník
Ročník Siedmy
Počet strán: min.52 strán
Formát: 210x297 mm
Farebnosť: 4+4F
Papier: 110 gr
Obálka: 250 gr
Ročné predplatné: 15,- € + DPH
Distribúcia: Directmailing cieľovým skupinám v SR aj ČR

O čom? - Tematické okruhy:
- Legislatívne predpisy
- Charakteristiky materiálov, výrobkov či technológií
- Prezentácie noviniek z výstav, veľtrhov, seminárov a konferencií
- Vykurovanie, kotly, radiátory
- Voda, vonkajšie a vnútorné rozvody
- Vetranie, klimatizácia, chladenie
- Meracia, regulačná a riadiaca technika
- Plynárenstvo
- Sanita
- Čerpadlá, armatúry
- Klimatizácia, ventilátory, chladenie, odsávanie

Komu? - Cieľové skupiny:
- Projektanti dotknutých odborov
- realizačné spoločnosti, živnostníci, remeselníci
- súkromní inštalatéri
- súkromné osoby a odborníci v dotknutých odboroch
- montážne záručné i pozáručné a servisné firmy
- pracovníci vysokých škôl, vedeckých pracovísk a výskumných ústavov
- akademická obec, školy
- štátna správa - VÚC....


< späť